วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2550

คณิตศิลป์

ศิลปะการพับกระดาษเป็นการฝึกสมองให้คิด ถ้าได้ออกแบบการสร้างสรรค์การพับกระดาษเป็นรูปทรงต่างๆ เป็นการช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ ได้รวบรวมงานคณิตศิลป์มาให้ดูนะครับ
การพับกระดาษเป็นรูปทรงตะกร้อ
การพับกระดาษเป็นรูปทรงระเบิด

การพับกระดาษเป็นรูปทรงกลมชื่อ"เบญจรงค์"
การพับกระดาษเป็นรูป 12 ดาว
การพับกระดาษเป็นรูปทรงกลมชื่อ "ดาวกฤษ์"
การพับกระดาษเป็นรูปทรงกลมชื่อ "ปลาดาว"

ไม่มีความคิดเห็น: